miercuri, 17 septembrie 2008

Grupa 1 de munca

PENSII MAI MARI DE LA 1 OCTOMBRIE 2008

Persoanele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I si II de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiaza de un numar suplimentar de puncte la calcularea pensiei incepand cu 1 octombrie 2008, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta elaborat de Ministerul Muncii.


Proiectul de act normativ propune modificarea corespunzatoare a prevederilor actuale ale Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, astfel incat vor fi eliminate anumite inechitati aparute intre persoanele care au desfasurat activitate in fostele grupe I si II de munca in ceea ce priveste cuantumul pensiilor. In aceste categorii intra persoanele care au lucrat domeniul siderurgiei, in zone de radiatii si in minerit.

In acest sens, asiguratii care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I si II de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 01.04.2001, vor beneficia de un numar suplimentar de puncte, dupa cum urmeaza :

a) 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte, pentru fiecare luna de spor acordat pentru vechimea realizata in activitatea desfasurata in grupa I de munca;

b) 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte, pentru fiecare luna de spor acordat pentru vechimea realizata in activitatea desfasurata in grupa II de munca .

Plata sumelor rezultate in urma aplicarii prevederilor acestei ordonante de urgenta se va face esalonat, in 4 etape, astfel :

1. octombrie 2008, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie sau deschis pana in anul 1990 inclusiv;
2. februarie 2009, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie sau deschis in perioada 1991 – 1996 inclusiv;
3. iunie 2009, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1997 – 31 martie 2001;
4. octombrie 2009, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie sau deschis in perioada 01 aprilie 2001- 30.09.2008.

De asemenea, punctajul mediu anual corespunzator sporului la vechimea in munca acordat, in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, pentru activitati desfasurate in grupele I si II de munca se va adauga la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna anterioara etapei de plata.

Mai mult, in situatia in care, cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual majorat este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat in plata pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decat acesta.

Proiectul de lege se afla aici
http://www.sgg.ro/legislativ/docs/2008/08/w9ybrk_jmq2vhxs7d5f8.pdf

Niciun comentariu: